Tjänsten som kanslichef ledig i Bohuslän

Distrikts/kanslichefen leder och organiserar det dagliga arbetet. Bousläns kansli består av fyra medarbetare (3,0 tjänst)med ansvar för bl.a. Förbunds-, Förenings- och Fotbollsutvecklingen inom länet. En viktig arbetsuppgift för den som leder distriktets verksamhet är att implementera Svenska Fotbollförbundets och BFF:s verksamhetsplan ochstrategiarbete för de kommande åren. Eftersom vi verkar i ett relativt litet distrikt så är arbetet operativt. Uppsökandeverksamhet ute hos föreningarna och ett nära samarbete med kommittéernas förtroendevalda är viktigt.Tjänsten är direkt underställd styrelsen och har oreglerad arbetstid med en del helg- och kvällsarbete.

Ansökan med CV, personligt brev, referenser och löneanspråk skickas i en bilaga till:BFF:s ordförande stefan.herre.eriksson@telia.com senast 10 december. Målet är att rekryteringsprocessen ska vara klar i månadsskiftet februari/mars 2020. Eventuella frågor besvaras av Stefan på tel. 0706 525152 (skicka sms såringer Stefan upp) eller till ovanstående mejladress.