Bestämmelser 2019

Representations- och tävlingsbestämmelserna för fotboll 2019 finns på hemsidan under Tävling/Bestämmelser.

Dokumentet består av SvFF:s centrala bestämmelser, kompletterade med Västergötlands FF.s. Där finns också föreskrifter för den gemensamma Div 2 damer Götaland samt Tävlingsbestämmelser för Barn och Ungdom (TBU).
Representationsbestämmelserna innehåller bl.a. övergångsbestämmelser och direktiv för spelare med dubbel bosättning.
Ni hittar bestämmelserna under Tävling/Bestämmelser.