Styrelseledamoten Hamid Fard har avlidit

Det är med stor sorg vi i helgen mottog beskedet att styrelsekollegan och vår vän Hamid Fard hastigt avlidit.

Våra tankar går till Hamids familj och anhöriga.