Seriespelet 2020 - beslut om walk-over

Västergötlands FF lämnar följande information inför avslutningen av seriespelet 2020.

2020.09.10 beslöt VFF:s distriktsstyrelse att följa SvFF:s ändring av regelverket om konsekvenser för föreningar som lämnar walk-over i förbundsserierna som följd av hänvisning till konstaterad smitta. I dessa fall får laget fortsätta i tävlingen utan att uteslutas, vilket normalt gäller i förbundsserierna.
I distriktsserierna gäller normalt uteslutning i division 4 efter en walk-over, i övriga A-lagsserier efter två walk-over.
För resten av 2020 gäller följande: Om det finns särskilda skäl till följd av omständigheter varöver föreningen inte råder, såsom konstaterad smittspriding av Covid-19 i föreningen, får beslutas att laget fortsatt ska delta i tävlingen. Det lag som lämnat w.o. ska i förevarande fall dömas som förlorande lag i den aktuella matchen med målskillnaden 0–3. Samtliga matcher efter w.o.-matchen ska därvid spelas. Avgifter för walk-over i dessa matcher kommer inte att tas ut.

Läs mer här:
https://www.svenskfotboll.se/nyheter/svff/2020/9/temporara-bestammelser-om-w.o.-i-forbundsserierna/

VFF:s direktiv 2020.08.31

Sedan seriespelet startade efter sommaren har ett antal matcher i våra A-lagsserierna skjutits upp efter att spelare eller ledare drabbats av sjukdom och misstänkt Covid 19. Vi är tacksamma att de Covid-tester som gjorts av berörda personer gett ett negativt resultat.
Uppskjutna matcher ställer dock till det i ett redan komprimerat spelschema. Berörda lag har löst nya datum smidigt, men vi är nu angelägna om att - med all respekt för hälsoperspektivet - seriespelet kan fortsätta och avslutas som planerat.
Västergötlands FF går nu ut med direktivet att matcher ska genomföras som planerat. Spelare som uppvisar sjukdomssymptom deltar inte i träning eller match utan stannar hemma på samma sätt som man stannar hemma från arbete eller skola. Viktigt att spelare och ledare i föreningen håller varandra informerade om eventuella symptom visas upp och att man vid minsta misstanke genomför Covid-test. Information mellan föreningarna är givetvis nödvändig vid misstanke.
Detta betyder att vi inte skjuter upp fler matcher i A-lagsserierna med anledning av eventuella Covid 19-misstankar. Då det gäller U-lagsserier och ungdomsserier har vi inga restriktioner mot matchflyttningar.