Seriesammansättning 7-manna

Förslag på seriesammansättning för 7-mannaserierna, Flickor division 9-14 och Pojkar division 9-14 finns nu på hemsidan. All information finns på hemsidan.

Mail kommer gå ut till föreningarnas ungdoms-/fotbollsansvariga och kontaktpersoner för lagen om man har uppdaterat kontaktuppgifterna. Så står du som kontaktperson för ett lag och ej fått information - kolla så din mailadress är uppdaterad via din förening.

Åldersstrukturer på lagen i respektive Division kommer att läggas ut under torsdagen 2017.03.16 på hemsidan

Ev. synpunkter vill vi ha senast 2017.03.19. För att Tävlingskommittén kunna fastställa dessa under slutet av vecka 12. I 7-mannan serierna kommer alla att spela mellan 14-16 matcher oberoende av hur många lag det är med i serierna!

Glöm inte att anmäla Ledare, Spelare och Föräldrar till Föreningsdomarutbildningarna för 9 och 11-manna och Ledarna för 7-mannalagen till Så Spelar Vi träffarna i ditt område

http://www.vastgotafotboll.org/tavling/seriespel-barn-och-ungdom/