Seriesammansättning Herrar division 6 2020

Västergötlands FF:s distriktsstyrelse har på uppdrag av Representantskapet fastställt seriesammansättningen för Herrar division 6 2020.

Distriktsstyrelsen skickade den 10 december ut ett förslag till seriesammansättning inför 2020. Därefter har klubbarna fått komma med yttrande på förslaget. Det inkom 11 st yttranden (7 negativa och 4 positiva). Distriktsstyrelsen har läst igenom de inkomna yttrandena och tagit samtliga i beaktande inför sitt beslut.
Distriktsstyrelsen finner inte att det inkommit några revolutionerande tankar eller förslag utan de flesta yttranden bygger på långa resor eller avsaknad av visst kommunderby etc. Vid en seriesammansättningsprocess som denna finns det alltid en mängd utmaningar att ta hänsyn till, bl a geografiska utmaningar samt "gamla klassiska" derbyn mm. Dessvärre kan alla dessa kriterier inte alltid uppfyllas vilket är fallet under detta år. Distriktsstyrelsen känner sig dock bekväm med att den seriesammansättning som nu fastställs är den för Västgötafotbollen totalt sett bästa.
Vidare så bör diskussioner under 2020 med föreningar ge vid handen om division 6 skall fastställas avsevärt senare än övriga serier (tex i januari), om en ny spelform måste till för att kunna tillfredsställa fler föreningar, om antalet lag skall minskas i serierna vilket skulle resultera i mindre matcher och ett längre kvalspel på hösten. Det finns ett flertal frågor som behöver upp till ytan och få se dagsljuset under 2020.
Vi hoppas på ett samspel mellan föreningarna och förbundet i dessa avseenden.

Magnus Gunnarsson
Distriktsordförande

Länk till grafisk bild utvisande fastställda serier