Justering av Serieförlag 1 - 13-19 år

Förslag 2 till seriesammansättning för Flickor och Pojkar 13-19 år föreligger. Utifrån föreningarnas synpunkter på förslag 1 och vi får justera lite (kursivstil). Allt har inte gott att tillgodose men nästan.Förslagen finner ni här på hemsidan.
PS! Ev måste ni uppdatera sidan - då den kan ligga sparad i datorns minne!

Se till så berörda lag får kännedom om att serieförslag 2 finns ute nu.
Tävlingskommittén kommer att fastställa serierna 2019.03.06 om inga större synpunkter kommer innan 2019.03.04 kl.09.00.