Serieförslaget 1 för Spelformen 7 mot 7

Nu finns Serieförslag 1 för Spelformen 7 mot 7 ute på hemsidan.

Spelformen 7 mot 7 riktar sig mot barn i åldern 10-12 år. Här kan läsa mer