Serieförslag damer division 1 och 2

Nu finns serieförslag för damernas division 1 och 2 2021.

Svenska Fotbollförbundet presenterar förslag för division 1, damer. Division 1 spelas i sex seriegrupper och Västergötland har lag i två av dem, Mellersta Götaland och Norra Götaland. Föreningarna kan lämna synpunkter t.o.m. den 27 november. Det är SvFF:s förbundsstyrelse som fastställer serierna.
Serieförslaget för division 2 presenteras i samarbete med de nio distrikten i Götaland. Det är åtta serier med tolv lag som ska tas fram. Föreningarna kan lämna synpunkter t.o.m. 27 november.

Förslagen till seriesammansättningar finns under Tävling/Seriespel.