Semesterstängt!

VFF:s kansli har semesterstängt mellan 10 juli- 31 juli.(Viss bemanning veckorna innan).
Åter fullbemannade från 13 augusti. Akuta ärenden hänvisas till vastgotafotboll@vastgotafotboll.org som töms minst var tredje dag