Registrering av spelare i 7 mot 7

Fr.o.m. den 1 juli är ungdomsregistering av spelare obligatorisk från 12 års ålder. Detta införs samtidigt i FIFA:s medlemsländer. i Västergötland kommer detta att gälla även spelare födda 2009 och 2010. Till föreningarna i Västergötland ger VFF nu följande information.

Föreningarna ska ha fått information från SvFF att ungdomsregistrering av alla spelare från tolv år och uppåt är obligatorisk från och med 1 juli. Detta införs samtidigt i FIFA:s medlemsländer. I Sverige har de flesta spelarna 12-14 år registrerats redan tidigare utan att det varit obligatoriskt.
Fram till 1 juli har föreningarna på sig att registrera sina spelare i Fogis. En av fördelarna med nyordningen är att det blir lättare att följa upp den så kallade utbildningsersättningen till föreningar som fostrat spelare vid framtida professionella övergångar. Vidare kommer vi att se att bl.a. spelterminsregeln efterlevs på ett annat sätt.

I VFF:s tävlingsbestämmelser (TBU) och Spelordningsinformation inför säsongen 2020 står det att Elektronisk Domarrapport kan användas i 7 mot 7-serierna (Flickor Div 6-8 och Pojkar Div 9-13), alternativt att en manuellt skriven Spelarförteckning används. I och med att spelare från tolv år ska registreras ändrar vi lydelsen kring Elektronisk Domarrapport att den ska användas i alla 7 mot 7-serier. Eftersom 12-åringar ibland spelar i serier med yngre lag ska även spelare födda 09-10 ungdomsregistreras. Inget hindrar att man registrerar även yngre spelare vilket vi även skrivit i informationen kring Spelformen 5 mot 5 som VFF organiserar (även där ska en laguppställning kunna visas upp för motståndarlaget).

När man har gjort en Elektronisk Domarrapport i Fogis till nästkommande match kommer laguppställningen med automatik upp i Appen Min Fotboll som är svensk fotbolls nya medieplattform för bredd-, barn- och ungdomsfotboll. Det är här spelarna bl.a. registrerar Svensk fotbolls Fair Play satsning Grönt Kort som ska delas ut efter varje match. Gör man det i omvänd ordning måste man lägga in som laguppställningen två gånger.

Vad krävs nu av er föreningar/ledare
1) Dela ut och samla in Intyg för ungdomsregistrering till barnet och vårdnadshavare (bifogar blankett) Arkiveras hos Föreningen

2) Person med behörighet i Fogis att registrera nyregistreringsbehörighet lägger till spelarna för föreningen (Kan vara föreningens Kansli, ungdomsansvarig eller ledare för respektive lag. (bifogar manual)

" _mce_href="/ImageVault/Images/id_138980/scope_0/ImageVaultHandler.aspx</a></p>">