Öppettider på kansliet under sommaren


VFF kansli har följande öppettider under sommaren:

8 juli-30 juli

STÄNGT. Brådskande ärenden hänvisas till SMS på kanslichefens tfn 0702477216(dock ej ständig passning- kanslichefen ringer upp vid lämpligt tillfälle)

31 juli- 6 aug

Sporadiskt öppethållande, ring jourtfn 0500401104 för besked.

From 7 aug

Öppet som vanligt

Ha en trevlig sommar