NU MÅSTE ALLA HJÄLPAS ÅT!

Västergötlands Fotbollförbund har under våren 2019 behandlat en rad disciplinära ärenden i distriktets matcher. Distriktsstyrelsen ser mycket allvarligt på detta och beskriver härmed sin syn på utvecklingen. Därför sänder vi detta brev till samtliga föreningar och ber att det vidarebefordras till alla spelare, ledare och föräldrar som är verksamma inom fotbollen.

Först och främst ska vi klarlägga att de allra flesta lagen sköter sig alldeles utmärkt men det hindrar inte att de matcher som inte fungerar tillfredställande drar stor uppmärksamhet till sig, inte minst medialt.

Vi ska inte här räkna upp det ena fallet efter det andra i detalj även om varje enskilt ärende har varit av ytterst beklaglig natur:

- Domare anmäler spelare i division 5 för mordhot. Matchen bryts då domaren inte kan garantera sin säkerhet.
- Match i division 6 avbryts när domaren inte kan garantera sin säkerhet på grund av ett aggressivt beteende från ena laget.
- Match i Junior-DM avbryts sedan ett av lagen fått fyra spelare utvisade.
- Match i Flickor, division 3 resulterar i skrivelse från båda föreningarna med helt olika bilder av vad som hänt i matchen.
- Match i Flickor, division 4 döms av en ung domare som får stark kritik från gästande lag. Fortsätter med ord- och skriftväxling mellan föreningarna.
- Match i Pojkar, division 2 avbryts sedan domaren tillsammans med lagledningarna kommit fram till att matchen inte kan slutföras på ett säkert sätt.
- Match i Pojkar, division 4 får ett mycket olyckligt förlopp där spelare och publik blir inblandade i bråk.
- Match i Pojkar, division 4 genomförs med olämpligt uppträdande från hemmalaget och dessutom drabbas bortalaget av stölder av kläder i sitt omklädningsrum.

Vilka beslut som VFF:s tävlingskommitté (DTK) fattat i de enskilda fallen kan vi lämna därhän. Tyvärr tenderar missförhållandena i matcherna att gå allt längre ner i åldrarna, vilket säkert påverkar barnens intresse för fotbollen. Oftast försöker DTK att ge berörda föreningar ansvaret för att reda ut händelseförloppen och noga förbereda nästa möte mellan de aktuella lagen.
Vi kan i sammanhanget konstatera att det är vuxna (inte barn och ungdom) som är ansvariga för att många matcher inte fungerar som vi alla vill.

Alla som läser detta måste förstå att SÅ HÄR KAN VI INTE HA DET. Västergötlands FF förutsätter att alla, såväl vuxna som barn och ungdom, tar till sig vårt budskap inför höstsäsongen och bl.a. följer nedanstående:
- Visa 100-procentig respekt för varandra och för varandras roller. Det gäller spelare, ledare, publik och domar. Vi har fotbollen för att finna glädje och inte för att må dåligt i efterhand.
- Undvik provocerande uppträdande, både när det gäller språkbruk och uppträdande på planen.
- Vuxna har som sin viktigaste uppgift att hjälpa barn och ungdom att få ha roligt runt fotbollen. Inte att hamna i meningsskiljaktigheter muntligen och skriftligen. Därför måste man undvika personlig prestige och tänka ett steg längre.
- Acceptera att många domare i ungdomsmatcher är ovana vid den rollen. De behöver alltså hjälp av vuxna runt lagen. Viktigt också att hemmalag stöttar unga domare i sina första matcher.

Vi ber nu alla föreningar att på lämpligt sätt delge sina medlemmar detta viktiga budskap i god tid inför höststarten. Föreningarnas ansvar är stort och VFF försöker att hjälpa och vägleda så mycket vi kan.

Magnus Gunnarsson
Ordförande Västergötlands FF

Johan Gustavsson
Kanslichef Västergötlands FF