Tänk på matchmiljön i fotbollen

Inför spelåret 2020 startade Västergötlands Fotbollförbund ett arbete på temat MATCHMILJÖ 2020. En rad händelser av negativt slag inträffade under 2019 och skapade inte minst medial uppmärksamhet

Föreningarna har fått tilgång till textinformation att placera i sina programblad samt en speakertxt att läsa upp inför matcherna. För att ge en bredare information kommer här speakertexten i sin helhet. Det är ju som bekant begränsat med publik på matcherna denna säsong. Ta med detta budskap till nästa match du ser, antingen det är seniorer, ungdom eller barn som spelar.

MATCHMILJÖ 2020 / SPEAKERTEXT

Västergötlands Fotbollförbund arbetar under säsongen 2020 med temat MATCHMILJÖ idistriktet. Alla vi som är hjälps åt att skapa en positiv stämning runt dagens match.
Spelare, ledare, domare och publik visar respekt för varandras uppgifter och roller i matchen.
VI sätter Fair Play i centrum i matchen
VI stöttar lagkamrater och ledare – smutskasta aldrig motståndaren
VI hjälper domarna i den viktiga rollen som matchledare – visa en sportslig attityd. Utan domare blir det ingen match!

KOM IHÅG ATT HA ROLIGT I DAG!

NÄR VI GÅR HEM SKA VI HA EN BRA UPPLEVELSE MED OSS!