Investeringsbidrag Naturvårdsverket

För er kännedom finns det möjlighet för föreningar och kommuner att av Naturvårdsverket ansöka om bidrag för att minska utsläpp av mikroplaster från exempelvis konstgräsplaner.

Klicka på denna länk för mer information