Information om distriktsserierna

SvFF:s styrelse beslutade den 19 mars att uppdra till SvFF:s kansli att i samråd med distrikten ta fram tydliga rekommendationer i fråga om förbunds- och distriktsserier.

Den samrådsprocessen pågår nu med företrädare för distrikten. SvFF:s styrelse tog ställning till frågan vid ett extrainsatt möte på tisdagskvällen den 24 mars och återkommer med ett samlat besked idag onsdag den 25 mars.

VFF återkommer snarast hur vi hanterar frågan men vi kommer givetvis att försöka följa SvFF´s rekommendationer men behöver tid att omsätta informationen till ett Götalands- och Västgötaperspektiv.