IDROTTSLYFTET 2018 är öppnat!

Nu kan ni söka Idrottslyftspengar för 2018.

Nu är det möjligt för föreningarna att söka bidrag från Idrottslyftet 2018

Mer information om hur du söker finns här