Hög tid att anmäla Ungdomlagen

Nu är det hög tid att anmäla lag till seriespel och DM (19-, 16 år) på ungdomssidan för spelformerna 11 mot 11 och 9 mot 9. Sista anmälningsdagen är söndagen den 3 februari!

Inbjudan till 2019 års Seriespel och DM för Barn och Ungdomslagen gick ut till föreningarna den 13 december. Anmälan är inte komplett för än Laganmälningarna är gjorda i Fogis och överensstämmer med Föreningsanmälan som görs på länk via hemsidan (se nedan). Hittills är det bara 34 föreningar av någonstans mellan 140-150 föreningar som kommit in med Föreningsanmälan (20190130) - Denna ska sammanfatta alla föreningens lag inte bara ett enskilt lag!

Innehållet i utskicket finner NI på vår hemsida (länk) där även föreningsbrevet med all information som man ska ta del av finns.

Anmälan till 11 ,ot 11 och 9 mot 9 ska vara gjord senast 3 februari
Anmälan till 7 mot 7 ska vara gjord senast 24 februari
Anmälan till 5 mot 5 ska vara gjord senast 17 mars