Frimånad för futsal

Augusti månad är frimånad för futsal.

Fotboll och futsal har separata licenssystem vilket betyder att spelare kan vara licensierade i olika föreningar. Liksom fotbollen har sin frimånad 15 november-15 december har futsal sin frimånad i augusti. Detta betyder att övergången ska vara färdigställd och betald i Fogis senast den 31 augusti.

Vi föreslår att föreningarna ser över sin licensförteckning och stämmer av om man bör göra frimånadsövergång i futsal. Spelaren ifråga är då klar för ny förening i god tid innan futsalsäsongen börjar. Kanske har man fått en spelare i fotboll under säsongen 2018 men inte funderat på om spelaren också ska vara futsalregistrerad i samma förening.

Futsalövergångar görs, precis som fotbollsövergångar, enklast i Fogis.