Seriesammansättning Flickor och Pojkar 11 och 9-manna

Nu har vi Fastställt Flickor Division 2 och Pojkar Division 1-4 samt Lagt ett förslag 2 på seriesammanstättningen till Flickor Division 3-5 och Pojkar 5-8. Information finns nu här på hemsidan.

All information finns på hemsidan - mail kommer gå ut till föreningarna, ungdoms-/fotbollsansvariga och kontaktpersoner att informationen finns hämtas på VFFs hemsida.

Tävlingskommittén kommer att fastställa serierna för Flickor Division 3-5 och Pojkar 5-8 2017.03.13 om inga större synpunkter kommer innan 2017.03.10. Vi försöker se till helheten och då kan en justering/urdrag få följdverkan på några serier