Förslag för bra matchmiljö

Västergötlands Fotbollförbund arbetar inför 2021 med temat Matchmiljö. Inför representantskapsmötet den 10 december presenteras ett antal åtgärder som man hoppas att distriktets föreningar ställer sig bakom.

- Det handlar om att varje person som är engagerad i fotboll tar sin lilla del av ansvaret för en bättre miljö kring matcherna, säger Patricia Daoud, styrelseledamot i Västergötlands FF och ordförande i den arbetsgrupp som tillsatts för att arbeta med de här frågorna.
- Antingen man är spelare, ledare, åskådare, förälder, domare så har man sitt eget ansvar för matchmiljön. Vi måste skapa glädje kring matcherna och den finns inte alltid om man ska tro på de skrivelser och samtal som regelbundet når oss, fortsätter Patricia Daoud.
Under 2019 och 2020 har matcher fått avbrytas för att man inte har kunnat lösa konflikter. Unga domare har utsatts för angrepp från ledare och föräldrar. Vuxna personer har inte kunnat samarbeta kring matcherna.
- Det är just detta som känns jobbigast, säger Patricia Daoud. Vi har exempel på matcher där vuxna blivit inblandade i konflikter utan att barn och ungdom haft någon del i det som inträffar. Barnen blir ledsna och tycker att fotbollen är tråkig. Det har vi inte råd med.
- När förslaget nu tagits fram har vi haft samarbete med tio föreningar runt om i distriktet. Detta samarbete har varit positivt och konstruktivt, det är viktigt att ta in synpunkter från föreningshåll, säger Patricia.

Bland de åtgärder som föreslås av VFF kan följande nämnas:
Domarvärd vid alla A-lagsmatcher.
Domarbesök i alla föreningars seniorverksamhet.
Matchmöte före alla matcher, såväl senior- som ungdomsmatcher.
Åldersgräns för domare i ungdomsfotboll. Domare ska vara minst tre år äldre än de som spelar i matchen.
Hemmaförening tillsätter matchvärd i alla ungdomsmatcher som döms av föreningarnas egna domare.

-Det kan se mastigt ut för föreningarna vid första anblicken. Men om alla tar sitt egenansvar kommer arbetet att gå lättare, avslutar Patricia Daoud.

Förslaget i sin helhet finns i handlingarna inför Representantskapsmötet.