DM 2020 avslutas

Västergötlands Fotbollförbund avslutar 2020 års DM-spel med omedelbar verkan.

- Vår distriktsstyrelse och tävlingskommitté har behandlat den lokala anpassningen utifrån de rekommendationer som Svenska Fotbollförbundet utfärdat. All verksamhet diskuteras och beslut fattas efterhand. Det första beslutet är att allt DM-spel avslutas fr.o.m. den 26 mars, säger VFF:s ordförande Magnus Gunnarsson.
Övriga beslut gällande tävlingsfotbollen fattas senast den 27 mars.

Beslutet omfattar DM för damer, herrar, F 19, P19, F 16 och P 16. Tävlingarna kommer inte att återupptas.

Till deltagande föreningar: Ni avbokar givetvis planerna med berörd planägare. Domarna kommer att meddelas av Västergötlands FF.