Digitalt VFF-årsmöte

Västergötlands Fotbollförbund håller för första gången ett digitalt distriktsmöte lördagen den 20 februari. Ett 70-tal föreningar av distriktets totalt 239 beräknas delta i mötet och det är en liknande siffra som 2020. Att mötet hålls digitalt ser inte ut att ha påverkat antalet föreningar.

Det blir ett annorlunda årsmöte även på så sätt att den traditionella utdelningen av utmärkelser får skjutas upp till 2022. Ett antal förtjänta föreningsledare står i tur att belönas. Kronängs IF har utsetts till Årets barn- och ungdomsförening 2020 och den utdelningen sker vid lämpligt tillfälle senare under året.
Mötesordförande är Bert Andersson, Göteborg, ledamot i Svenska Fotbollförbundets styrelse. Inga motioner har inlämnats från föreningarna.
Distriktsmötet kommer för första gången att välja en disciplinnämnd, vilket nu är obligatoriskt i distrikten. Nämnden kommer att ta över bestraffningsärendena från den tidigare disciplingruppen men kommer också att överta disciplinärenden som tidigare hanterats av tävlingskommittén, exempelvis anmälningar om matcher som av någon anledning inte fungerat som de ska.
När mötet fattat sina beslut enligt dagordningen kommer Bert Andersson att ge information inför Svenska Fotbollförbundets årsmöte den 20 mars, bl.a. om arbetet med en ny organisation inom svensk fotboll.