Det digitala distriktsmötet är genomfört

Presidiet vid VFF-årsmötet 2021: Magnus Gunnarsson , omvald ordförande, Mats Karlén mötessekreterare, Bert Andersson mötesordförande och Annette Svensson, vice ordförande.