Dags att ansöka om stipendium ur Stiftelsen Gunnar Nordahls Minnesfond

Ansökan om stipendium ur minnesfonden ska vara inkommen senast den 14 september 2018

Sökanden, som kan vara enskild person eller förening, ska genom utomordentliga insatser på ett förtjänstfullt sätt ha främjat ungdomsfotbollen i Sverige. Ansökan ska innehålla en utförlig beskrivning av på vilket sätt detta ändamål är uppfyllt.

För mer info se denna länk