Anläggning/Evenemang

Här finns information om anläggningar. Evenemang klicka här
Vid anläggningsfrågor kontakta gärna Lasse Lundh, 0709-764214 eller
lasse.l@vastgotafotboll.org

Konstgräsplaner

Inomhushallar

Länk till SvFF:s anläggningssida

SvFF:s (ny) anläggningsfond 2015

Svff:s Energifond

(Foton att anlägga konstgräsplan) Nya Hat Trick IV, 2016