Anläggning/Evenemang

Här finns information om anläggningar. Evenemang klicka här
Vid anläggningsfrågor kontakta kansliet 0500-401110 val 1

För er kännedom finns det möjlighet för föreningar och kommuner att av Naturvårdsverket ansöka om bidrag för att minska utsläpp av mikroplaster från exempelvis konstgräsplaner

Läs mer här

Konstgräsplaner

Inomhushallar

Länk till SvFF:s anläggningssida

SvFF:s (ny) anläggningsfond

Nya energifonden

Energifonden i sitt gamla ursprung finns inte längre och man kan som förening inte längre söka medel för energibesparande åtgärder. De medel som finns kvar kommer att finansiera en energirådgivare, som gör besök i föreningen för en energikartläggning av föreningens anläggning och vi kan genomföra besök så länge medel finns kvar i fonden.

(Foton att anlägga konstgräsplan) Nya Hat Trick IV, 2016